Utrustning för alla transportbehov

Kalottspedition förfogar över utrustning för de flesta transporter. Basen i transportflottan utgörs av FRC-klassificerade kombinationer; förutom trailers har vi även bil och släpkombinationer allt från 18- till 25,25- meters utföranden.

Bilarna har konstruerats för att ge våra kunder så god transportekonomi som möjligt. Vi kan erbjuda bland annat öppningsbara sidor för hantering av långgods, mellangolv vid ömtåliga transporter och innerhöjder upp till 2,8 m för skrymmande gods.

Förutom FRC-kombinationerna tillhandahåller vi såväl kapell- som skåpvarianter i olika utföranden. Kalottspedition har också ett betydande antal walking floor trailers med vilka vi kan erbjuda kunden lösgods/bulk transporter.

Med denna bilpark kan vi utföra de flesta transportuppdrag som erbjuds på marknaden. Godset, allt från helbilsleveranser till styckegods, fraktas från leverantör direkt till mottagare, vi kan även erbjuda terminalservice via våra agenter på destinationsorterna.


Pålitliga livsmedelstransporter

Livsmedelstransporter, av vilka vi har lång erfarenhet, ombesörjes med den modernaste tekniken för uppfyllande av FRC-normerna. Vi har alltid strävat till högsta möjliga transportkvalitet. Den rätta transporttemperaturen garanteras av en modern utrustning styrd av dagens reglerteknik. Varje enskild transport sköts av en och samma chaufför från lastning till lossning.

Vår strävan är att utföra varje livsmedelstransport utan terminalhantering från lastning hos leverantör till distribution hos mottagare. Dessa kvalitetskrav garanterar den rätta temperaturen för varje transport.