Kalottspedition är ett finländskt, privatägt transport- och speditionsföretag som är grundat 1971. Verksamheten bygger på fullservice principen.

Idag har Kalottspedition ett femtontal trafikanter med ett femtiotal bilar som utgör baskapaciteten. Denna storlek ger oss möjlighet att administrera uppdrag med en liten, effektiv organisation i vilken vår kunniga personal sköter om såväl helheten som den minsta detalj.


Vikbyn teollisuusalue
FIN-65520 HELSINGBY
puh +358 (0)207 347 300
VATno: FI 02095138
info@kalotti.com