Med över 40 års erfarenhet

Efter mer än 40 års erfarenhet av lastbilstransporter under krävande omständigheter, vet vi vad begreppet transportkvalitet innebär. Vi tror att en solid ekonomi utgör basen för god service och tillförlitlighet och att kvalitet föds ur framgång. Därför strävar vi till gemensam framgång med våra kunder.

Vår kundorienterade verksamhetside gör att fungerande helhetslösningar och punktlighet är självklarheter för oss. Transportprocessen övervakas från lastning till lossning av våra chaufförer över ett verksamhetsområde, som sträcker sig från nordligaste Norge till Danmark i söder


Vikbyn teollisuusalue
FIN-65520 HELSINGBY
puh +358 (0)207 347 300
VATno: FI 02095138
info@kalotti.com